Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Lang zullen ze leren Thema Lang zullen ze leren

Het moment dat de rapporten weer worden meegegeven, is voor zowel ouders als kinderen vaak spannend. Welke cijfers zijn omhoog gegaan of misschien omlaag? Hoe succesvol een kind is, wordt vaak beoordeeld aan de hand van cijfers en toetsresultaten. Maar in hoeverre dat klopt? Of een kind in staat

Van een puber wordt verwacht dat hij of zij steeds zelfstandiger de lesstof leert. Toch is dat juist voor tieners ontzettend lastig. Hun brein is gef

We ontwikkelen ons door nieuwe dingen te leren. Vanaf de geboorte maken we stappen en sprongen die ons verder brengen. Eerst leren we lopen, praten,

28 juni 2018Bron: www.trimbos.nl Slecht slapen is van invloed op de gezondheid. Zo kan te kort of juist te lang slapen bij volwassenen het risico op ziektes als obesitas, diabetes, depressie, en beroerte verhogen en het dagelijks functioneren belemmeren. Slechte slaap kan ook leiden tot hoge eco

Het Sociaal team Aa Hunze draagt vanaf 1 juli 2018 zijn taken over aan de nieuwe stichting Attenta. Attenta is er voor alle inwoners om ze op weg te helpen met hun vragen, bijvoorbeeld over opvoeden, eenzaamheid, gezond ouder worden, mantelzorg en persoonlijke financiën. Waarom een nieuwe stich

Je lichaam heeft zout nodig om de hoeveelheid vocht in je lichaam te regelen. Maar te veel zout verhoogt het risico op een hoge bloeddruk. Wat kun je