Activiteiten voor de jeugd

School

Combinatiefunctionaris cultuur

In Aa en Hunze is een combinatiefunctionaris cultuur werkzaam. In samenwerking met het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur ondersteunt de functionaris lokale, culturele verenigingen en het onderwijsveld. Ze legt verbindingen tussen scholen en het culturele veld en organiseert culturele activiteiten op scholen en de naschoolse opvang, vaak samen met andere organisaties.

De combinatiefunctionaris cultuur:

  • organiseert kunstlessen, zoals Kunstkids in de naschoolse opvang;
  • organiseert cultuurprojecten op scholen
  • begeleidt docenten van basisscholen bij het opzetten van culturele activiteiten;
  • ondersteunt culturele verenigingen;

Wilt u meer informatie over het organiseren van activiteiten samen met de combinatiefunctionaris cultuur? Mail dan naar Akke Feenstra: a.feenstra@ico-kunstencentrum.nl of bel 06 - 31 95 49 82

ICO

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur is een netwerkorganisatie voor onderwijs en amateurkunst in verschillende gemeenten in Drenthe, waaronder Aa en Hunze. Het basis- en voortgezet onderwijs werkt nauw samen met het ICO op het gebied van cultuureducatie: projecten op het gebied van muziek, dans, media, beeldend, erfgoed en literatuur. Het ICO organiseert naschoolse kunstlessen en ondersteunt de amateurkunst, zoals de 5 muziekverenigingen.

__________________________________________________________

Cultuurmenu

De basisscholen in Aa en Hunze doen mee aan het Cultuurmenu. Kinderen maken kennis met professionele voorstellingen, museumbezoek en kunsteducatieve projecten in de disciplines beeldend, dans, muziek, literatuur, nieuwe media, of theater. Kunstdocenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. De kinderen zullen ook meedoen aan erfgoedprojecten, die speciaal voor de scholen in Aa en Hunze zijn ontwikkeld.

Waarom het Cultuurmenu?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen actief aandacht te besteden aan kunst- en cultuureducatie. Het Cultuurmenu biedt scholen de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan alle kunstdisciplines. Elk jaar staat er voor de kinderen een andere thema centraal.

De praktijk

Kinderen komen in het Cultuurmenu op school in aanraking met kunst en erfgoed. Kinderen leren naar kunst te kijken, kunst te beoefenen en leren over de geschiedenis van de eigen omgeving. Waar mogelijk sluiten de projecten  aan bij de Kinderboekenweek,  natuur en milieueducatie en het vak geschiedenis. 

__________________________________________________________

Sportcombi's en sportactiviteiten

SPORTCOMBIIn Aa en Hunze is een team van 5 sportcombi’s werkzaam. De sportcombi’s organiseren (naschoolse) sport,- en beweegactiviteiten in verschillende dorpen in de gemeente Aa en Hunze. De sportcombi’s geven ook gymlessen op een aantal basisscholen en verzorgen zwemlessen in de zwembaden.

Het doel van de sportcombi’s is het realiseren van een sportieve, gezonde en actieve leefstijl bij o.a. kinderen. Daarnaast zijn zij de verbinding tussen sport,- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

De activiteiten die georganiseerd worden zijn voor alle kinderen toegankelijk en gratis. Meer informatie kunt u vinden op www.dolopsport.nl

__________________________________________________________

Jogg

JOGGDe gemeente Aa en Hunze is sinds 2014 aangesloten bij de landelijke JOGG-beweging. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is geen nieuw project, maar een aanpak waarbij iedereen in een wijk of dorp zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Samen krachten bundelen

Jongeren (0-19), hun ouders en hun omgeving staan bij de JOGG-aanpak centraal. Niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals houden zich bezig met het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

Uitgaan van het bestaande

Uitgangspunt binnen de JOGG-aanpak is dat er geen nieuwe dingen bedacht worden, maar dat uitgegaan wordt van datgene dat al gedaan wordt en wat werkt. Door samen krachten te bundelen en initiatieven onder één paraplu aan te bieden, zal het effect vele malen groter zijn.

Thema aanpak

Jongeren Op Gezond Gewicht voert op dit moment 3 campagnes. De campagne Drink-Water, de campagne Gratis Bewegen, gewoon doen en de campagne Groente, zet je tanden erin. Meer weten over deze campagnes? Klik dan op de één van de onderstaande links en laat je inspireren! 

Jouw mening telt!

We willen samen met jou bedenken wat goed is voor onze jeugd. In Aa en Hunze is Hans Kruizenga werkzaam als JOGG-regisseur. Als je ideeën of vragen hebt, neem dan contact op via: jogg@aaenhunze.nl

__________________________________________________________

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Jeugdsport

Voor kinderen is het fijn en goed om te sporten, muziek te maken of om toneel te spelen. Maar een lidmaatschap van een sportvereniging, muziekvereniging, toneelvereniging of het volgen van bijvoorbeeld muzieklessen of andere kunstbeoefening is voor sommige gezinnen een te grote uitgave. Daarom is het mogelijk voor gezinnen, waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn, een bijdrage hiervoor te krijgen voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar.Voor meer informatie: www.jeugdsportfonds.nl of  www.jeugdcultuurfonds.nl

Ouders, kinderen of verenigingen kunnen zelf geen aanvraag doen, dit loopt via een intermediair. Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage? Neem dan contact op met het Sociaal team via sociaalteam@aaenhunze.nl of telefoonnummer (0592) 26 34 68

__________________________________________________________

Stichting leergeld Noord Drenthe

LeergeldSteeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leergeld Noord Drenthe richt zich op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar,

  • met een inkomen tot  120% van de voor hen geldende bijstandsnorm, dan wel huishoudens die door de Gemeentelijke Kredietbank Drenthe van een week/leefgeld moeten rondkomen,
  • die in de Gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo wonen,
  • en die de kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgen via de voorliggende voorzieningen van de Gemeenten.

Voor meer informatie: http://www.leergeld.nl/noorddrenthe/
Leergeld Noord Drenthe
Regio Aa en Hunze
Postbus 8
9460 AA  Gieten

E-mail: leergeldaaenhunze@gmail.com
Telefoon: 06 131 483 39
Coördinator: Dhr. Piet Wolters

Hulp nodig of vragen?