Werkwijze Sociaal team (voorheen CJG)

fam

Het Sociaal team (voorheen Centrum van Jeugd en Gezin) is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en advies, een juiste en vroegtijdige signalering bij problemen en verwijzing naar adequate hulp- of zorgverlening. Zodat elke vraag kan worden beantwoord en iedereen de juiste ondersteuning krijgt bij gezondheid, opvoeden en opgroeien. Bij het Sociaal team wordt samengewerkt op verschillende terreinen zoals jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk en jeugdhulpverlening en in de aanpak van kindermishandeling. Bij het Sociaal team Aa en Hunze werken medewerkers met de methode ‘Positief Opvoeden’ bij het ondersteunen van ouders bij opvoedvragen. Medewerkers zijn hier speciaal voor opgeleid.

Meer informatie vindt u onderstaand:

  • Positief opvoeden

Het opvoeden van kinderen is leuk maar ook een hele verantwoordelijkheid. Je wilt een goede vader of moeder zijn en je kind graag blij, vrolijk en vol levenslust zien opgroeien. Dat is een zware taak die je graag tot een goed einde wil brengen. Met al je liefde, zorg en aandacht ga je ervoor en Positief Opvoeden Drenthe helpt je daarbij. Lees meer.. 

  • Jeugdgezondheidszorg

Voor de organisaties in het Sociaal team staat de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar centraal. Ouders gaan met hun kinderen vanaf de geboorte tot de kleuterklas naar het consultatiebureau. Ouders hebben veel contact met het consultatiebureau. Kinderen worden er gewogen en gemeten en de ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. En ouders krijgen tips en adviezen over opvoeden en gezondheid. Vanaf de basisschool worden kinderen op school onderzocht in groep 2 en groep 7 en in het voortgezet onderwijs in klas 2. Hierbij is ook aandacht voor thema’s als gezond eten, sporten, alcohol en drugs en seksualiteit.

  • Maatschappelijk werk

Naast de jeugdgezondheidszorg is het (school)maatschappelijk werk aanwezig op scholen. Bij het maatschappelijk werk kunnen ouders en kinderen ook terecht voor complexere vragen over opvoeden of langer durende hulpverlening. Via het Sociaal team worden ook allerlei cursussen gegeven, bijvoorbeeld over positief opvoeden met allerlei tips voor ouders.

  • Hulpverlening

Wanneer er problemen zijn moeten jeugdigen en ouders in maximaal twee stappen op de plek zitten waar hulp geboden kan worden. Er is een sluitend hulpverleningsnetwerk van professionals die betrokken zijn bij jeugdigen en ouders. Ook vindt er overleg plaats wanneer meerdere instellingen bij een kind of gezin zijn betrokken. Deze professionals kunnen vroegtijdig signaleren of jeugdigen een achterstand oplopen en hulp- of zorgverlening organiseren wanneer dit nodig is. Lees meer.. 

  • Aanpak kindermishandeling

Per jaar worden ruim 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas of groep. Lees meer..

 

Hulp nodig of vragen?